Czym się zajmujemy?

 

Podatkami i dofinansowaniami
Zasiłkami
Księgowością firm jednoosobowych
Usługami ogólnymi dostosowanymi do potrzeb indywidualnych

 

Rozliczenia podatkowe (Belastingaangiftes)

Pracowałeś w Holandii? Odprowadzałeś podatki? Nie zapomnij rozliczyć się z holenderskim fiskusem. Możesz to zrobić maksymalnie 5 lat do tyłu.

Nie masz meldunku w Holandii? Zastanawiasz się czy możesz się rozliczyć? Żaden problem, pod jednym tylko warunkiem: 90% twojego przychodu rocznego MUSI pochodzić z Holandii.

Żeby otrzymać ulgę (czyli możliwość zwrotu podatku) trzeba rozliczyć się w Polsce na formularzu PIT36 z załącznikiem ZG, następnie udać się do urzędu skarbowego z zaświadczeniem, którego link znajduje się poniżej. Podpisane przez urzędnika zaświadczenie odsyłamy na adres Belastingdienst podany na zaświadczeniu.

Można rozliczyć się indywidualnie oraz z małżonkiem lub partnerem fiskalnym (zależy od sytuacji, w której się znajdujemy).

Podstawa rozliczenia jest jaaropgaaf, który otrzymujemy od pracodawcy za każdy przepracowany rok kalendarzowy. Proszę pamiętać o pewnej ważnej rzeczy, jeśli pracodawców było kilku w minionym roku kalendarzowym, od każdego z nich potrzebny jest wam jaaropgaaf. Podstawa do zrobienia rozliczenia może być również ostatni odcinek z wypłaty, na którym widoczne jest jakie dochody osiągnięte były w danym okresie rozliczeniowym.

Tutaj znajdują się formularze do pobrania :

Zaświadczenie o dochodach za rok 2015  

Zaświadczenie o dochodach za rok 2016 

Zaświadczenie o dochodach za rok 2017 

Formularze o dochodach z zagranicy (Opgaaf Wereldinkomen)

Dostałeś pismo z holenderskiego urzędu podatkowego o nazwie Opgaaf Wereldinkomen i nie wiesz co to jest za pismo? Formularz ten otrzymuje większość osób pobierających różnego rodzaju dodatki lub dofinansowania z holenderskiego urzędu podatkowego. Urząd czyli Belastingdienst kontroluje i sprawdza, jakie dochody uzyskaliśmy w roku np. 2017.

Nasze dochody, które uzyskaliśmy w Holandii oraz innych krajach należy wykazać. Czas jaki mamy na wypełnienie tego formularza przeważnie jest wyznaczony do 15 listopada 2018

Podatek drogowy (BPM i MRB)

  1. BPM, czyli belasting van personenauto en motorrijwielen (podatek od samochódow osobowych i pojazdów mechanicznych). Podatek ten uiszcza się przy zakupie nowego samochodu lub przy imporcie samochodu z zagranicy.
  2. MRB, czyli motorrijtuigenbelasting znany też jako wegenbelasting (podatek drogowy). Poruszając się samochodem osobowym w Holandii trzeba opłaca podatek od użytkowania dróg tzw.Zgłoszenie konta

Każdy kto rozlicza się z holenderskim urzędem podatkowym musi przekazać do urzędu skarbowego (Belastingdienst) swój numer konta (może to być zarówno konto polskie jak i holenderskie).

Do zgłoszenia polskiego konta potrzebne mi są nastepujące dokumenty:

-dane osobowe takie jak: numer BSN, data urodzenia oraz adres zamieszkania

  • kopia dowodu osobistego (wyraźna i w kolorze)
  • wyciąg konta z banku (nie starszy niż dwa miesiące) na którym widać logo banku, imię i nazwisko oraz numer konta

Do zgłoszenia holenderskiego numeru konta potrzebny mi numer konta oraz dane osobowe takie jak: numer BSN, data urodzenia oraz adres zamieszkania.

Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubezpieczenia)

Każda osoba pracująca w Holandii zmuszona jest do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. W celu zrekompensowania części ponoszonych kosztów na ubezpieczenie, można ubiegać się z Holenderskiego Urzędu Podatkowego (belastingdienst) o miesięczny dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

Zorgtoeslag może być wypłacany na dwa sposoby:

  • zaliczkowo w trakcie trwania danego roku, w miesięcznych ratach wypłacanych około 20 dnia każdego miesiąca
  • jednorazowo po zakończeniu roku, za który chcesz uzyskać dofinansowanie.

W celu złożenia wniosku potrzebuje następujące dokumenty:

  • kopia polisy ubezpieczeniowej
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego na terenie Holandii, Jaaropgaaflub ostatni odcinek z wypłaty – tzw. Salaris, wydany przez pracodawcę.

Huurtoeslag (dofinansowanie do czynszu)

Dodatek do czynszu huurtoeslag przysługuje osobom, które wynajmują mieszkanie w Holandii i są w nim zameldowane.

To czy możesz ubiegać się o ten dodatek, zależy wysokości opłacanego czynszu za wynajmowanie mieszkania, który nie może przekraczać w 2017 roku € 710,68, a Twoje dochody nie mogą być wyższe niż €22000 w ciągu roku.

Kindbgebondenbudget (dodatek na dziecko)

Dodatek ten jest przyznawany na dziecko/dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Kwota dodatku jest zależna od dochodu rocznego, wieku dziecka/dzieci oraz ilości dzieci. Dodatek ten przyznawany jest zazwyczaj automatycznie przez urząd osobom, które otrzymują zasiłek rodzinny Kinderbijslag, jednak w przypadku nie otrzymania tego dodatku automatycznie można wystąpić  z wnioskiem do urzędu o jego  przyznanie. Maksymalny dodatek na jedno dziecko może wynieść do 84 euro na miesiąc.

Kinderopvangtoeslag (dofinansowanie do kosztów żłobka bądź opieki/niani)

Jeśli twoje dziecko uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, masz prawo do zwrotu poniesionych kosztów. O zwrot ten należy się ubiegać w Belastingdienst. Dodatek należy się dzieciom które nie ukończyły jeszcze szkoły podstawowej, a oboje rodzice (opiekunowie) pracują.

Kinderbijslag (zasiłek rodzinny)

Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez SVB. Rząd holenderski wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny pokrywa częściowo koszty związane z wychowaniem ich dzieci.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom zamieszkałym lub zatrudnionym w Holandii, które mają dzieci w wieku do 18 lat.

 

 

WW uitkering (zasiłek dla bezrobotnych)

Straciłeś prace lub pracujesz mniej godzin?

Przyjdź do mnie i sprawdź czy należy Ci się zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych należy się osobom, które w ciągu 36 tygodni przepracowały minimum 26 tygodni. Po przepracowanych 26 tygodniach należy się 3 miesiące zasiłku (jest to minimalny okres pobierania zasiłku). Maksymalna długość otrzymywania zasiłku to 38 tygodni.

Przez pierwsze dwa miesiące należy się 75% średniego wynagrodzenia brutto uzyskanego w minionym roku, natomiast w kolejnych miesiącach 70%.

Otrzymując zasiłek dla bezrobotnych trzeba co miesiąc informować urząd pracy o swoich dochodach (nawet jeśli są one zerowe) oraz jest się zobowiązanym do szukania pracy.

Transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski

By moc pobierać zasiłek za granica trzeba przez pierwsze 4 tygodnie przebywać na terenie Holandii i i być do dyspozycji UWV.

Najważniejsze jest  zamówienie formularza PDU2 , dopiero po jego otrzymaniu można opuścić Holandię. Należy pamiętać, ze jest 7 dni na zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy w Polsce. Maksymalny okres transferu zasiłku wynosi 3 miesiące.

WAZO uitkering en Ziektewet uitkering (Zasiłek macierzyński i chorobowy)

WAZO uitkering

Zasiłek ten przyznawany jest na okres 16 tygodni. Pierwsza wyplata możne się rozpocząć już od 6 tygodnia przed planowanym porodem.

Wysokość zasiłku wynosi 100% otrzymywanego wynagrodzenia, pod uwagę bierze się średnie zarobki z 3 ostatnich miesięcy.

Ziektewet uitkering

Pracownik ma obowiązek zgłosić swoja chorobę pracodawcy.

Wysokość zasiłku jest zależna od średniej wysokości uzyskanych dochodów i wynosi początkowo 70%. Pierwsze 2 lata pracodawca jest zobowiązany wypłacić chorobowe. W przypadku wcześniejszego zakończenia umowy ( umowa na czas określony) kiedy nadal jesteś chory zasiłek będzie wypłacany przez UWV.

Odwołania od decyzji holenderskiego urzędu pracy (UWV)

Nie zgadzasz się  z decyzja urzędu pracy odnośnie zasiłku? Zawsze możesz złożyć pisemne odwołanie.

Jednak zawsze najlepiej skontaktować się z holenderskim urzędem pracy telefonicznie. Bardzo wiele spraw można załatwić telefonicznie. Jeśli jednak rozmowa telefoniczna nie przyniesie zamierzonego efektu, należy złożyć pisemne odwołanie.

 

 

Każdy kto chce otworzyć firmę, boryka się z wieloma pytaniami, na które często nie zna odpowiedzi. Podstawą rozpoczęcia jakichkolwiek działań jest udać się do KvK (Kamer van Koophandel), aby zarejestrować działalność w Holenderskim Rejestrze Handlowym. Jest to podstawowy rejestr wszystkich przedsiębiorstw i osób prawnych w Holandii. Jeśli rozpoczyna się jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, spółkę komandytową albo spółkę partnerską, to trzeba się umówić na odpowiedni dzień i udać się tam osobiście. Tam również zostanie zgłoszona firma do Belastingdienst. Kolejne podstawowe kroki, jakie należy podjąć otwierając firmę to otworzenie konta firmowego, pomysł na reklamę, czyli zdobycie zleceniobiorców oraz ubezpieczenie na firmę.

 

Udzielamy pomocy w prowadzeniu tłumaczeń niepoświadczonych (lekarz, urząd pracy, bank) oraz tłumaczenie korespondencji. Umawiamy na spotkania o BSN lub do IND oraz KvK. BSN jest niezbędny do normalnego funkcjonowania w Holandii. Potrzebny jest miedzy innymi do podjęcia legalnej pracy, do otwarcia konta bankowego, do ubezpieczenia zdrowotnego, do rozliczania się z podatku dochodowego, do uzyskania dofinansowań oraz otwarcia działalności gospodarczej na terenie Holandii. Z prośbą o BSN należy udać się do Urzędu Gminy (Gemeente). Oczywiście wcześniej należy umówić się na spotkanie. Bardzo łatwo można popaść w długi, szczególnie w sytuacji kryzysowej na obczyźnie, kiedy pierwsza praca za granicą Polski jest średnio opłacalna lub w ogóle jej nie ma. Czasami jest tez również tak, ze trzeba oddać dużą sumę pieniążków do Belastingu lub do jakiegoś innego urzędu a w portfelach nie ma na to wystarczającej sumy. Można w takiej sytuacji zapytać o rozłożenie długu na raty.

Nie wiesz w jaki sposób to zrobić? Napisz do mnie lub zadzwoń. Chętnie zrobię to za Ciebie, bo pamiętaj, ja jestem tu dla Ciebie.