FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ROZWIŃ, ABY PRZECZYTAĆ ODPOWIEDŹ
Witam, do rozliczenia z podatkiem holenderskim potrzebujemy:

– jaaropgaven za dany rok wraz z datami zatrudnienia (chyba że są na jaaropgaaf to nie trzeba)

– informacje o dochodach w Polsce (jeśli nie było wystarczy napisać ze nie było)

– czy numer konta bankowego był już zgłaszany do Belastingdienst (jeśli nie to konto trzeba będzie zgłosić)

– czy był w danym roku meldunek w Holandii (jeśli tak to kiedy dokładnie i ewentualnie od kiedy jest Pan/Pani wymeldowany/na)

– czy partner fiskalny lub dzieci mają być wliczone do rozliczenia? (jeśli tak potrzebujemy imie i nazwisko dziecka/dzieci oraz datę urodzenia i numer BSN (jeśli taki posiadamy)

W SYTUACJI KIEDY NIE JEST PAN/PANI ZAMELDOWANA/NY W HOLANDII i w przypadku braku dochodów w Polsce trzeba będzie wykazać w Holandii, ze przy tych latach kiedy nie był Pan/Pani zameldowany/na lub częściowo zameldowany/na, że kwalifikuje się Pan/Pani na pełne ogólne ulgi podatkowe (czyli ze Pana/Pani dochody w Polsce są małe bądź równe zero – 90% dochodu musi pochodzić z Holandii). W związku z tym trzeba będzie rozliczyć się z Polską na PIT36 z załącznikiem ZG. Po rozliczeniu na PIT 36 należy udać się do US w Polsce z zaświadczeniem do wypełnienia. Potem zaświadczenie to należy wysłać do Belastingdienst.

W sytuacji kiedy numer konta nie był jeszcze nigdy zgłoszony do Belastingdienst, to do zgłoszenia konta potrzebuje:

w przypadku konta holenderskiego potrzebujemy wyciąg z konta lub potwierdzenie jakiegoś przelewu nie starszego niż 2 miesiące (służy to do weryfikacji danych w urzędzie, oni chcą być pewni, że konto należy faktycznie do Pana/Pani)
w przypadku konta polskiego dodatkowo potrzebuje kopie dowodu osobistego.
– numer BSN osoby zgłaszającej konto oraz data urodzenia

Koszt rozliczenia podatku za jeden rok to 45 euro od osoby oraz zgłoszenie numeru konta to 25 euro od osoby (konto zgłaszamy tylko raz, potem ono już jest w systemie urzędu i wszystkie inne zwroty idą na to konto, jeśli już było zgłaszane nie trzeba tego robić).

Dokumenty wysyłamy na maila: info@nataliahelp4you.com

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Adres potrzebny do wysłania dokumentów to:

Belastingdienst/Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401DB Heerlen

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Tak więc, aby się rozliczyć za rok 2019, musi Pan/Pani skompletować niżej wymienione dane/dokumenty:

-numer BSN

-datę urodzenia

-adres zameldowania (w Holandii lub w Polsce)

-kod DigiD

– jeśli meldowałeś się w Holandii w danym roku kalendarzowym, potrzebna jest również dokładna data zameldowania (chodzi tutaj o ustalenie właściwego formularza rozliczeniowego)

– w przypadku kiedy nie byliśmy zameldowani w Holandii cały rok, potrzebujemy również informacje o dochodach w Polsce (w przypadku zerowych dochodów zaświadczenie wypełnione przez US w Polsce) – służy ono do tego, aby wykazać, że minimum 90% twojego przychodu pochodzi z Holandii (należą Ci się wtedy pełne ulgi podatkowe)

-informacje o tym, czy rozliczasz się z partnerem, czy sam/sama

– czy w rozliczeniu uwzględniamy dziecko bądź dzieci

-dokładne daty zatrudnienia w Holandii

-jeśli były dochody (spoza Holandii), ich wysokość

-jaaropgaaf (jeśli był więcej niż 1 pracodawca, to od każdego z nich)

-jeśli pobierałeś/pobierałaś zasiłek dla bezrobotnych z Uwv lub zasiłek chorobowy, lub socjalny, potrzebny jest również jaaropgaaf z Uwv

– prawidłowy numer konta (jeśli konto nie było jeszcze zgłaszane lub się zmieniło, trzeba to również zgłosić do Belastingdienst)

-jeśli masz kredyt hipoteczny w Holandii: wartość WOZ Twojego domu (o to pytasz w Gemeente- WOZ waarde)

-jaaroverzicht z banku finansującego hipotekę

-zestawienie kosztów od notariusza w przypadku zakupu mieszkania w 2019 roku (w Holandii)

Po kodzie DigiD znajdziemy wiele odpowiedzi w tym temacie.

Koszt rozliczenia to 100 euro w przypadku partnerów (w przypadku jednej osoby 65 euro)

Dane wysyłamy na maila: info@nataliahelp4you.com

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Tak więc, aby się rozliczyć za rok 2019, musi Pan/Pani skompletować niżej wymienione dane/dokumenty:

-numer BSN

-datę urodzenia

-adres zameldowania (w Holandii lub w Polsce)

-kod DigiD

– jeśli meldowałeś się w Holandii w danym roku kalendarzowym, potrzebna jest również dokładna data zameldowania (chodzi tutaj o ustalenie właściwego formularza rozliczeniowego)

– w przypadku kiedy nie byliśmy zameldowani w Holandii cały rok, potrzebujemy również informacje o dochodach w Polsce (w przypadku zerowych dochodów zaświadczenie wypełnione przez US w Polsce) – służy ono do tego, aby wykazać, że minimum 90% twojego przychodu pochodzi z Holandii (należą Ci się wtedy pełne ulgi podatkowe)

-informacje o tym, czy rozliczasz się z partnerem, czy sam/sama

– czy w rozliczeniu uwzględniamy dziecko bądź dzieci

-dokładne daty zatrudnienia w Holandii

-jeśli były dochody (spoza Holandii), ich wysokość

-jaaropgaaf (jeśli był więcej niż 1 pracodawca, to od każdego z nich)

-jeśli pobierałeś/pobierałaś zasiłek dla bezrobotnych z Uwv lub zasiłek chorobowy, lub socjalny, potrzebny jest również jaaropgaaf z Uwv

– prawidłowy numer konta (jeśli konto nie było jeszcze zgłaszane lub się zmieniło, trzeba to również zgłosić do Belastingdienst)

-jeśli masz kredyt hipoteczny w Holandii: wartość WOZ Twojego domu (o to pytasz w Gemeente- WOZ waarde)

-jaaroverzicht z banku finansującego hipotekę

-zestawienie kosztów od notariusza w przypadku zakupu mieszkania w 2019 roku (w Holandii)

Po kodzie DigiD znajdziemy wiele odpowiedzi w tym temacie.

Koszt rozliczenia to 100 euro w przypadku partnerów (w przypadku jednej osoby 65 euro)

Dane wysyłamy na maila: info@nataliahelp4you.com

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Witam, do założenia ubezpieczenia potrzebuje: imie i nazwisko, datę urodzenia, numer BSN, adres zamieszkania w Holandii- nie musi to być adres meldunkowy, numer telefonu, adres e-mail oraz numer konta, z którego ubezpieczalnia będzie pobierała sobie pieniądze. W przypadku osób niezameldowanych w Holandii w ciągu 10 do 14 dni roboczych po wysłaniu zapytania przyjdzie list na podany w zapytaniu adres w Holandii lub e-mail na adres mailowy i wtedy trzeba będzie dosłać poczta do ubezpieczalni kopie umowy o prace wraz z kopią ostatniego salarisu. Dane wysyłamy na maila: info@natalaihelp4you.com

Koszt zgłoszenia ubezpieczenia wraz z całą dalsza usługa w ramach ubezpieczenia to 45 euro

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
– Dokument z numerem BSN
– Dowód osobisty
– CV napisane po angielsku (na CV najlepiej napisać adres zamieszkania tutaj w Holandii)
Na spotkaniu poruszane są sprawy związane z zatrudnieniem (daty zatrudnienia u ostatniego pracodawcy, wcześniejsze zatrudnienie, dodatkowe umiejętności i znajomość języków).
Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Witam, do zgłoszenia samochodu do Belastingdienst potrzebuje od Pani/Pana:

Imie i nazwisko, numer BSN, numer telefonu, numer konta, z którego będą opłacane składki na podatek drogowy, adres zamieszkania w Holandii oraz adres zameldowania w Polsce no i oczywiście kopia dowodu rejestracyjnego auta wraz z informacją czy jest to diesel, czy benzyna (jeśli miałoby być to zdjęcie dowodu rejestracyjnego, to poproszę bardzo wyraźne).

W sytuacji załatwienia sprawy online po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com

Koszt zgłoszenia auta do Belastingdienst to 30 euro

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Witam, do zastopowania podatku drogowego auta potrzebuje od Pani/Pana kopie dowodu rejestracyjnego auta, imie i nazwisko osoby zgłaszającej zastopowanie, numer BSN, numer telefonu oraz numer konta, z którego były przelewane pieniążki za podatek.

W sytuacji załatwienia sprawy online po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com

Koszt zatrzymania podatku drogowego to 30 euro

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
W SYTUACJI KIEDY NIE JEST PAN/PANI ZAMELDOWANA/NY W HOLANDII i w przypadku braku dochodów w Polsce trzeba będzie wykazać w Holandii, ze przy tych latach kiedy nie był Pan/Pani zameldowany/na lub częściowo zameldowany/na, że kwalifikuje się Pan/Pani na pełne ogólne ulgi podatkowe (czyli ze Pana/Pani dochody w Polsce są małe bądź równe zero – 90% dochodu musi pochodzić z Holandii). W związku z tym trzeba będzie rozliczyć się z Polską na PIT36 z załącznikiem ZG. Po rozliczeniu na PIT 36 należy udać się do US w Polsce z zaświadczeniem do wypełnienia. Potem zaświadczenie to należy wysłać do Belastingdienst. Zaświadczenie jest do pobrania na naszej stronie internetowej (za każdy rok jest inne zaświadczenie).

Adres do wysłania formularza: Belastingdienst/Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401DB Heerlen

Rozliczeń z Polską dokonuje dla nas biuro rachunkowe z Polski, tutaj dane kontaktowe: violetta.chmielnik@biuro-chmielnik.pl

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Na stronie internetowej Belastingdienst (wystarczy kliknąć poniższy link):

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/aangifte_inkomstenbelasting/inkomensverklaring/inkomensverklaring

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Dane do przelewu: Natalia Help4you NL91INGB0008346008

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Witam, proszę odpowiedzieć najpierw na pytanie, czy jest Pan/Pani zameldowany/na w Holandii oraz, czy ma Pan/Pani wyrobiony kod DigiD (w takiej sytuacji składamy wniosek online)? Jeśli nie ma meldunku w Holandii, to proszę mi napisać gdzie dokładnie w Holandii Pan/Pani mieszka- informacja ta jest mi potrzebna do tego, żeby wiedzieć pod jaki urząd Pan/Pani podlega oraz czy moja usługa obejmuje Pana region.

Podstawa otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest to, żeby mieć przepracowane minimum 26 tygodni oraz trzeba być zwolnionym przez pracodawcę. Najlepiej jest mieć potwierdzenie od pracodawcy (na piśmie), że został Pan/Pani faktycznie zwolniony/na.

Jeśli nie posiada Pan/Pani DigiD kodu to trzeba umówić Pana/Panią na spotkanie do urzędu. Do tego potrzebuje: BSN, datę urodzenia oraz adres zamieszkania tu w Holandii.

Koszt prowadzenia zasiłku to 120 euro w przypadku osób zameldowanych, a w przypadku niezameldowanych 150 euro.

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Witam do zgłoszenia dodatku do ubezpieczenia, potrzebujemy:

-datę rozpoczęcia oraz zakończenia ubezpieczenia (jeśli dodatek ma być zatrzymany z dniem 01-01-2020 to proszę o taka informacje, inaczej urząd będzie Państwu wypłacał pieniążki w bieżącym roku co miesiąc)

– w przypadku 2019 roku ostatni salaris od pracodawcy lub jaaropgaaf

– informacje czy numer konta był kiedykolwiek zgłaszany do Belastingdienst (holenderski urząd podatkowy), jeśli nie to konto tez trzeba będzie zgłosić.

Do zgłoszenia konta potrzebuje:

w przypadku konta holenderskiego wyciąg z konta lub potwierdzenie jakiegoś przelewu nie starszego niż 2 miesiące (służy to do weryfikacji danych w urzędzie, chcą być pewni ze konto należy faktycznie do Pani)
w przypadku konta polskiego dodatkowo potrzebuje kopie dowodu osobistego.
– numer BSN osoby zgłaszającej konto oraz data urodzenia

Koszt zgłoszenia dodatku za 2019 rok to 35 euro od osoby (wraz z zatrzymaniem wypłacania go na 2020 rok) oraz zgłoszenie numeru konta 25 euro od osoby (konto zgłaszamy tylko raz, potem ono już jest w systemie urzędu i wszystkie inne zwroty idą na to konto, jeśli konto już było zgłaszane to nie trzeba tego robić).

Dokumenty proszę podesłać na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Do zgłoszenia zmiany adresu potrzebuje od Pani/Pana: imie, nazwisko, numer BSN, numer telefonu, data urodzenia, nowy adres oraz datę przeprowadzki.

W sytuacji załatwienia sprawy online po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com

Koszt zgłoszenia zmiany adresu to 25 euro

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny potrzebny jest kod DigiD (w sytuacji osób zameldowanych w Holandii) lub dane osobiste w przypadku osób niezameldowanych w Holandii: imie i nazwisko, numer BSN, data urodzenia oraz adres zamieszkania w Holandii (jeśli na ten adres mogą być wysłane formularze zwrotne do wypełnienia), jeśli takiego adresu nie ma, adres zameldowania w Polsce. Oprócz tego musimy mieć ze sobą dokumenty z urzędów w Polsce:

-europejski akt urodzenia dzieci,

– dokument potwierdzający zameldowanie na tym samym adresie

-dokument, który potwierdza to, ze nie pobieramy żadnych zasiłków/dodatków na dzieci w Polsce

Po otrzymaniu formularzy bądź po podesłaniu kodu DigiD do logowania należy wypełnić formularze dostępne na stronie SVB. Po otrzymaniu zasiłku z SVB można otrzymać kolejny dodatek na dzieci przyznawany przez Belastingdienst. Przy zasiłku z SVB, nie liczą się uzyskiwane dochody, pieniążki przyznawane są na dziecko w zależności od wieku, jaki osiąga.

Dane wysyłamy na e-mail: info@nataliahelp4you.com

Koszt zamówienia formularzy oraz złożenia wniosku to 80 euro

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Do zapisu do spoldzielni potrzebujemy ponizej wymienione dane:

imie nazwisko, data urodzenia, numer BSN, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, adres zamieszkania w Holandii (nie musi byc to koniecznie adres meldunkowy), propozycja loginu i hasla – jesli takiej nie ma sami wprowadzimy loginy i podeslemy je Panstwu po zapisie.

Dane wysylamy na e-mail: asystenthelp4you@gmail.com

Koszt zapisu do spoldzielni to 40 euro.

Pozdrawiam serdecznie, Natalia

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)

Brak produktów w koszyku.