FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ROZWIŃ, ABY PRZECZYTAĆ ODPOWIEDŹ
Do rozliczenia z podatkiem holenderskim potrzebujemy:
• jaaropgaven za dany rok wraz z datami zatrudnienia (chyba, że są na jaaropgaaf to wtedy nie trzeba),
• informacje o dochodach w Polsce (jeśli nie było dochodu wystarczy to napisać),
• czy numer konta bankowego był już zgłaszany do Belastingdienst (jeśli nie, to konto trzeba będzie zgłosić),
• czy był w danym roku meldunek w Holandii (jeśli tak, to kiedy dokładnie i ewentualnie od kiedy jest Pan/Pani wymeldowany/na),
• czy partner fiskalny lub dzieci mają być wliczone do rozliczenia? (jeśli tak, potrzebujemy imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz datę urodzenia i numer BSN (jeśli taki posiadamy),
• data urodzenia, jeśli nie ma na jaaropgaaf.

W sytuacji kiedy nie jest Pan/Pani zameldowany/na w Holandii i w przypadku braku dochodów w Polsce, trzeba będzie wykazać w Holandii, że przy tych latach kiedy nie był Pan/Pani zameldowany/na lub częściowo zameldowany/na, że kwalifikuje się Pan/Pani na pełne ogólne ulgi podatkowe (czyli, że Pana/Pani dochody w Polsce są małe bądź równe zero - 90% dochodu musi pochodzić z Holandii). W związku z tym, trzeba będzie rozliczyć się z Polską na formularzu PIT36 z załącznikiem ZG. Po rozliczeniu na formularzu PIT 36 należy udać się do US w Polsce z zaświadczeniem do wypełnienia. Potem zaświadczenie to należy wysłać do Belastingdienst w Holandii. Na dosłanie tych dokumentów ma Pan/Pani około 3 miesiące od dnia wysłania rozliczenia.

W sytuacji kiedy numer konta nie był jeszcze nigdy zgłoszony do Belastingdienst to do zgłoszenia konta potrzebne będą:
• w przypadku konta holenderskiego potrzebujemy wyciąg z konta lub potwierdzenie dowolnego przelewu nie starszego niz 2 miesiące (służy to do weryfikacji danych w urzędzie, oni chcą być pewni ze konto faktycznie do Pana/Pani należy),
• w przypadku konta polskiego dodatkowo potrzebne są kopie dowodu osobistego.
• numer BSN osoby zgłaszającej konto oraz data urodzenia.

Koszt rozliczenia podatku za jeden rok to 50 euro od osoby oraz zgłoszenie numeru konta to 30 euro od osoby (konto zgłaszamy tylko raz, potem ono juz jest w systemie urzędu i wszystkie inne zwroty idą na to konto, jeśli juz było zgłaszane nie trzeba tego robić).

Dokumenty wysyłamy na maila: info@nataliahelp4you.com
Adres potrzebny do wysłania dokumentów to:

Belastingdienst/Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401DB Heerlen
Aby rozliczyć się za rok 2019 trzeba skompletować niżej wymienione dane/dokumenty:
• numer BSN
• datę urodzenia
• adres zameldowania (w Holandii lub w Polsce)
• kod DigiD
• jeśli meldowałeś się w Holandii w danym roku kalendarzowym potrzebna jest również dokładna data zameldowania (chodzi tutaj o ustalenie właściwego formularza rozliczeniowego)
• w przypadku kiedy nie byliśmy zameldowani w Holandii cały rok potrzebujemy również informacje o dochodach w Polsce (w przypadku zerowych dochodów zaświadczenie wypełnione przez US w Polsce) - służy ono do tego aby wykazać, że minimum 90% twojego przychodu pochodzi z Holandii (należą Ci się wtedy pełne ulgi podatkowe)
• informacje o tym, czy rozliczasz się z partnerem czy sam/sama
• czy w rozliczeniu uwzględniamy dziecko bądź dzieci
• dokładne daty zatrudnienia w Holandii
• jeśli były dochody (z poza Holandii), ich wysokość
• jaaropgaaf (jeśli był więcej niż 1 pracodawca, to od każdego z nich)
• jeśli pobierałeś/pobierałas zasiłek dla bezrobotnych z Uwv lub zasiłek chorobowy lub socjalny, potrzebny jest również jaaropgaaf z Uwv
• prawidłowy numer konta (jeśli konto nie było jeszcze zgłaszane lub się zmieniło, trzeba to również zgłosić do Belastingdienst)
• jeśli masz kredyt hipoteczny w Holandii: wartość WOZ Twojego domu (o to pytasz w Gemeente- WOZ waarde)
• jaaroverzicht z banku finansującego hipotekę
• zestawienie kosztów od notariusza w przypadku zakupu mieszkania w 2019 roku (w Holandii)

Po kodzie DigiD znajdziemy wiele odpowiedzi w tym temacie.

Koszt rozliczenia to 100 euro w przypadku partnerów fiskalnych, w przypadku jednej osoby 65 euro.

Dane wysyłamy na maila: info@nataliahelp4you.com
Tak więc, aby się rozliczyć za rok 2019, musi Pan/Pani skompletować niżej wymienione dane/dokumenty:

-numer BSN

-datę urodzenia

-adres zameldowania (w Holandii lub w Polsce)

-kod DigiD

– jeśli meldowałeś się w Holandii w danym roku kalendarzowym, potrzebna jest również dokładna data zameldowania (chodzi tutaj o ustalenie właściwego formularza rozliczeniowego)

– w przypadku kiedy nie byliśmy zameldowani w Holandii cały rok, potrzebujemy również informacje o dochodach w Polsce (w przypadku zerowych dochodów zaświadczenie wypełnione przez US w Polsce) – służy ono do tego, aby wykazać, że minimum 90% twojego przychodu pochodzi z Holandii (należą Ci się wtedy pełne ulgi podatkowe)

-informacje o tym, czy rozliczasz się z partnerem, czy sam/sama

– czy w rozliczeniu uwzględniamy dziecko bądź dzieci

-dokładne daty zatrudnienia w Holandii

-jeśli były dochody (spoza Holandii), ich wysokość

-jaaropgaaf (jeśli był więcej niż 1 pracodawca, to od każdego z nich)

-jeśli pobierałeś/pobierałaś zasiłek dla bezrobotnych z Uwv lub zasiłek chorobowy, lub socjalny, potrzebny jest również jaaropgaaf z Uwv

– prawidłowy numer konta (jeśli konto nie było jeszcze zgłaszane lub się zmieniło, trzeba to również zgłosić do Belastingdienst)

-jeśli masz kredyt hipoteczny w Holandii: wartość WOZ Twojego domu (o to pytasz w Gemeente- WOZ waarde)

-jaaroverzicht z banku finansującego hipotekę

-zestawienie kosztów od notariusza w przypadku zakupu mieszkania w 2019 roku (w Holandii)

Po kodzie DigiD znajdziemy wiele odpowiedzi w tym temacie.

Koszt rozliczenia to 100 euro w przypadku partnerów (w przypadku jednej osoby 65 euro)

Dane wysyłamy na maila: info@nataliahelp4you.com

Pozdrawiam serdecznie, Natalia
Do założenia ubezpieczenia potrzebne będą: imię i nazwisko, data urodzenia, numer BSN, adres zamieszkania w Holandii- nie musi to być adres meldunkowy, numer telefonu, adres e-mail oraz numer konta, z którego ubezpieczalnia będzie pobierała sobie pieniądze. W przypadku osób niezameldowanych w Holandii w ciągu 10 do 14 dni roboczych po wysłaniu zapytania przyjdzie list na podany w zapytaniu adres w Holandii lub e-mail na adres mailowy i wtedy trzeba będzie dosłać pocztą do ubezpieczalni kopię umowy o pracę wraz z kopią ostatniego salarisu.

Dane wysyłamy na maila: info@natalaihelp4you.com

Koszt zgłoszenia ubezpieczenia wraz z całą dalsza usługa w ramach ubezpieczenia to 45 euro.

– Dokument z numerem BSN
– Dowód osobisty
– CV napisane po angielsku (na CV najlepiej napisać adres zamieszkania tutaj w Holandii)
Na spotkaniu poruszane są sprawy związane z zatrudnieniem (daty zatrudnienia u ostatniego pracodawcy, wcześniejsze zatrudnienie, dodatkowe umiejętności i znajomość języków).
Do zgłoszenia samochodu do Belastingdienst potrzebne będą:

Imię i nazwisko, numer BSN, numer telefonu, numer konta, z którego będą opłacane składki na podatek drogowy, adres zamieszkania w Holandii oraz adres zameldowania w Polsce no i oczywiście kopia dowodu rejestracyjnego auta wraz z informacją czy jest to diesel, czy benzyna (jeśli miałoby być to zdjęcie dowodu rejestracyjnego, to poproszę bardzo wyraźne).

W sytuacji załatwienia sprawy online po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com.

Koszt zgłoszenia auta do Belastingdienst to 30 Euro.

Do zastopowania podatku drogowego auta potrzebuję od Pani/Pana kopię dowodu rejestracyjnego auta, imię i nazwisko osoby zgłaszającej zastopowanie, numer BSN, numer telefonu oraz numer konta, z którego były przelewane pieniądze za podatek.

W sytuacji załatwienia sprawy online, po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com.

Koszt zatrzymania podatku drogowego to 30 Euro.
W niektórych przypadkach tak. Urząd Podatkowy wyjaśnia to w ten sposób, że jeśli książka lub literatura pomaga w Twoim rozwoju w ramach przedsiębiorstwa oraz pozwala poszerzać Twoje umiejętności związane z wykonywanym przez Ciebie zawodem możesz ją w 100% wrzucić w koszta firmy. Jeśli książki nie są związane z Twoja działalnością - nie możesz ich wliczać. Co do ogólnych gazet, ogólnej literatury, również nie wliczamy ich w koszta firmy.
W pewnych przypadkach tak. A w jakich? Jeśli masz oddzielne miejsce na prowadzenie swojego biznesu. Na przykład masz wynajęte osobne biuro. Wtedy możesz zarówno przy rozliczeniu kwartalnym odzyskać swój BTW oraz wrzucić w koszta roczne przy rozliczeniu z podatku dochodowego. W sytuacji kiedy Twoje biuro jest w domu i nie masz oddzielonego miejsca na biuro (brak osobnych drzwi oraz miejsca sanitarnego), to w takiej sytuacji nie można wrzucać w koszta ekspresu do kawy. W sytuacji obecnej, gdzie wielu z nas pracuje z domu kilka dni w tygodniu za ten czas również nie można wrzucać aparatu do kawy w koszta.
W SYTUACJI KIEDY NIE JEST PAN/PANI ZAMELDOWANA/NY W HOLANDII i w przypadku braku dochodów w Polsce, trzeba będzie wykazać w Holandii, że przy tych latach, kiedy nie był Pan/Pani zameldowany/na lub częściowo zameldowany/na, że kwalifikuje się Pan/Pani na pełne ogólne ulgi podatkowe (czyli że Pana/Pani dochody w Polsce są małe bądź równe zero – 90% dochodu musi pochodzić z Holandii). W związku z tym trzeba będzie rozliczyć się z Polską na formularzu PIT36 z załącznikiem ZG. Po rozliczeniu na formularzu PIT 36 należy udać się do US w Polsce z zaświadczeniem do wypełnienia. Potem zaświadczenie to należy wysłać do Belastingdienst. Za każdy rok jest inne zaświadczenie..

Adres do wysłania formularza: Belastingdienst/Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401DB Heerlen

Rozliczeń z Polską dokonuje dla nas biuro rachunkowe z Polski, kontakt: violetta.chmielnik@biuro-chmielnik.pl
Na stronie internetowej Belastingdienst (wystarczy kliknąć poniższy link):

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/aangifte_inkomstenbelasting/inkomensverklaring/inkomensverklaring
Dane do przelewu: Natalia Help4You NL91INGB0008346008

Proszę odpowiedzieć najpierw na pytanie, czy jest Pan/Pani zameldowany/na w Holandii oraz, czy ma Pan/Pani wyrobiony kod DigiD (w takiej sytuacji składamy wniosek online)? Jeśli nie ma meldunku w Holandii, to proszę napisać, gdzie dokładnie w Holandii Pan/Pani mieszka- informacja ta jest mi potrzebna do tego, żeby wiedzieć pod jaki urząd Pan/Pani podlega oraz czy moja usługa obejmuje Pana region.

Podstawą otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest to, żeby mieć przepracowane minimum 26 tygodni oraz trzeba być zwolnionym przez pracodawcę. Najlepiej jest mieć potwierdzenie od pracodawcy (na piśmie), że został Pan/Pani faktycznie zwolniony/na.

Jeśli nie posiada Pan/Pani kodu DigiD, to trzeba umówić Pana/Panią na spotkanie do urzędu. Do tego potrzebuję: BSN, datę urodzenia oraz adres zamieszkania tu w Holandii.

Koszt prowadzenia zasiłku to 120 euro w przypadku osób zameldowanych, a w przypadku niezameldowanych 150 euro.
Do zgłoszenia dodatku do ubezpieczenia, potrzebujemy:

-datę rozpoczęcia oraz zakończenia ubezpieczenia (jeśli dodatek ma być zatrzymany z dniem 01-01-2020 to proszę o taka informacje, inaczej urząd będzie Państwu wypłacał pieniądze w bieżącym roku co miesiąc)

– w przypadku 2019 roku ostatni salaris od pracodawcy lub jaaropgaaf

– informacje czy numer konta był kiedykolwiek zgłaszany do Belastingdienst (holenderski urząd podatkowy), jeśli nie to konto też trzeba będzie zgłosić.

Do zgłoszenia konta potrzebuję:
- w przypadku konta holenderskiego wyciąg z konta lub potwierdzenie dowolnego przelewu nie starszego niż 2 miesiące (służy to do weryfikacji danych w urzędzie, chcą być pewni, że konto należy faktycznie do Pana/i),
- w przypadku konta polskiego dodatkowo potrzebuję kopię dowodu osobistego,
– numer BSN osoby zgłaszającej konto oraz data urodzenia.

Aktualny cennik usług znajduj się tutaj: https://nataliahelp4you.com/oferta-dla-osob-prywatnych/

Dokumenty proszę podesłać na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com
Do zgłoszenia zmiany adresu potrzebuję od Pani/Pana: imię, nazwisko, numer BSN, numer telefonu, data urodzenia, nowy adres oraz datę przeprowadzki.

W sytuacji załatwienia sprawy online po otrzymaniu przelewu oraz danych podeślemy dokument do podpisu, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i odesłać nam z powrotem.

Dokumenty wysyłamy na adres e-mail: asystenthelp4you@gmail.com

Koszt zgłoszenia zmiany adresu to 25 euro
Do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny potrzebny jest kod DigiD (w sytuacji osób zameldowanych w Holandii) lub dane osobiste w przypadku osób niezameldowanych w Holandii: imię i nazwisko, numer BSN, data urodzenia oraz adres zamieszkania w Holandii (jeśli na ten adres mogą być wysłane formularze zwrotne do wypełnienia), jeśli takiego adresu nie ma - adres zameldowania w Polsce. Oprócz tego musimy mieć ze sobą dokumenty z urzędów w Polsce:
- europejski akt urodzenia dzieci,
- dokument potwierdzający zameldowanie pod tym samym adresem
- dokument, który potwierdza to, że nie pobieramy żadnych zasiłków/dodatków na dzieci w Polsce.

Po otrzymaniu formularzy bądź po podesłaniu kodu DigiD do logowania, należy wypełnić formularze dostępne na stronie SVB. Po otrzymaniu zasiłku z SVB można otrzymać kolejny dodatek na dzieci przyznawany przez Belastingdienst. Przy zasiłku z SVB, nie liczą się uzyskiwane dochody, pieniążki przyznawane są na dziecko w zależności od wieku, jaki osiąga.

Dane wysyłamy na e-mail: info@nataliahelp4you.com

Koszt zamówienia formularzy oraz złożenia wniosku to 80 euro
Do zapisu do spółdzielni potrzebujemy niżej wymienione dane:

imię nazwisko, data urodzenia, numer BSN, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, adres zamieszkania w Holandii (nie musi być to koniecznie adres meldunkowy), propozycja loginu i hasła – jeśli takiej nie ma sami wprowadzimy loginy i podeślemy je Państwu po zapisie.

Dane wysyłamy na e-mail: asystenthelp4you@gmail.com

Koszt zapisu do spółdzielni to 40 Euro.At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Brak produktów w koszyku.